lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Kurser

Avdelningen för byggnadsmekanik ger kurser för A-, F-, ID-, IBYA-, IBYI-, IBYV-, MWLU-, Pi-,  V-, och W-programmen. Nedan finns de obligatoriska samt valfria kurserna.

Kurser som getts tidigare år (nedlagda)

Du som har läst en kurs tidigare som inte längre ges kan här hitta information om vilken ny kurs som har ersatt den gamla och vem du skall vända dig till om du vill tentera.

Förteckning över kurser som getts tidigare år

Sidansvarig: Bo Zadig