lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Kurser

Avdelningen för byggnadsmekanik ger kurser för A-, F-, ID-, IBYA-, IBYI-, IBYV-, MWLU-, Pi-,  V-, och W-programmen. Nedan finns de obligatoriska samt valfria kurserna.

Obligatoriska kurser

VSMA25 Mekanik (V, BI)

VSMA01 Mekanik för Industridesign (ID)

VSMA05 Byggnadsmekanik (V)

VSMA11 Strukturmekanik (IBYI, IBYV)

VSMA20 Strukturmekanik (IBYA)

VSMF10 Byggnadskonstruktion (IBYA)

Kurser som getts tidigare år (nedlagda)

Du som har läst en kurs tidigare som inte längre ges kan här hitta information om vilken ny kurs som har ersatt den gamla och vem du skall vända dig till om du vill tentera.

Förteckning över kurser som getts tidigare år

Sidansvarig: Bo Zadig