lu.se

Denna sida på svenska This page in English

LaboratoriumPå Byggnadsmekanik har vi lång erfarenhet av att studera mekaniska egenskaper för olika material och komponenter. Studier inkluderar egenskaper hos trä, pappers-, fiber- och kompositmaterial, samt egenskaper hos limfogar och träbaserade konstruktionselement (limträ, korslimmat trä). Material som studeras inkluderar även betong, fiberarmerade kompositer, byggnadsglas och elastomerer som gummi. Typiska ämnen är provning av materialhållfasthet, styvhet och brottenergi, komponenters och fogars bärförmåga samt dimensionsstabilitet under torkning.

Laboratoriet kan tillhandahålla utrustning och expertis inom mekanisk provning av olika material, inklusive kvasi-statiska tester, brottmekanik, dynamiska tester, utmattnings- och vibrationstestning. Resultaten används vanligtvis för att utvärdera egenskaperna hos olika material, komponenter eller fogar eller för att validera materialmodeller eller andra typer av beräkningsmodeller av verkliga strukturer.

Avdelningen har tillgång till avancerad mätutrustning såsom en servohydraulisk dragtestmaskin, accelerometrar, lastceller, shakers för dynamiska belastningar och möjlighet att utföra beröringsfri mätning (digital bildkorrelation, DIC).

Sidansvarig: Bo Zadig

 

Kontakt

Kent Persson
Professor

Telefon: 046 222 81 52

Nyheter - Information