lu.se

Byggnadsmekanik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Träbaserade material

Vid Byggnadsmekanikavdelningen finns en tradition att särskilt studera trä och träbaserade material och frågeställningar som när och hur brott sker i trä, formstabilitet vid torkning, egenskaper hos träbaserade pappers-, fiber- och kompositmaterial, samt egenskaper hos limfogar och limträbalkar.

Kontakt

Torkning och formstabilitet: Professor Ola Dahlblom

Brottmekanik, limfogar och limträ: Professor Erik Serrano

Sidansvarig: Bo Zadig