lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Träbaserade material

Vid Byggnadsmekanikavdelningen finns en tradition att särskilt studera trä och träbaserade material och frågeställningar som när och hur brott sker i trä, formstabilitet vid torkning, egenskaper hos träbaserade pappers-, fiber- och kompositmaterial, samt egenskaper hos limfogar och limträbalkar.

Kontakt

Torkning och formstabilitet:Professor Ola Dahlblom

Brottmekanik, limfogar och limträ:Professor Erik Serrano

Sidansvarig: Bo Zadig