lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

TVSM-5000 (2000-1991)

Master's Dissertations - Page 4

Information about available dissertations and dissertations in progress is available HERE (Swedish only).Report TVSM-5100  (pdf 5.8 MB)
Title:Modellering av vibrationsdämpare till bilmotorupphängning
Authors:Bergdahl, Kristian och Svensson, Mikael
Supervisors: PhD Per-Erik Austrell and M.Sc. Peter Davidsson, Div. of Structural Mechanics; Per-Olof Sturesson, Saab Automobile AB, Trollhättan
86 pages.First published May, 2000.


Report TVSM-5099  (pdf not available)
Title:CALROOF Program för modellering av takstolar med hänsyn till eftergivlighet i knutpunkter
Authors:Berglund, Peter och Holmberg, Jonas
Supervisors: Lic. Jonas Lindemann, PhD Ola Dahlblom and Lic. Anders Olsson, Div. of Structural Mechanics.
63 pages.First published November, 2000.


Report TVSM-5098  (pdf not available)
Title:Analys av ledprotes för metacarpophalangealleden
Authors:Månsson, Mattias och Olsson, Anders
Supervisor: PhD Per-Erik Austrell, Div. of Structural Mechanics.
68 pages.First published December, 1999.


Report TVSM-5097  (pdf 1.1 MB)
Title:Skattning av en akvifers hydrauliska egenskaper med stokastisk FEM. Med exempel från Malmöområdet
Authors:Wall, Henrik och Andersson, Jonas
Supervisors: Lic. Karl-Gunnar Olsson and M.Sc. Anders Olsson, Div. of Structural Mechanics; Gerhard Barmen and Åsa Håkansson, Engineering Geology; Elisabet Hammarlund, SCC Sverige AB.
74 pages.First published November, 1999.


Report TVSM-5096  (pdf 3.4 MB)
Title:Analys av teleskopspegel för ett "Extremely Large Telescope"
Authors:Jilsmark, Andreas och Johansson, Hanna
Supervisors: Deputy Professor Göran Sandberg, Div. of Structural Mechanics; and Torben Andersen, Lund Observatory.
83 pages.First published March, 2000.


Report TVSM-5095  (pdf not available)
Title:Encapsulation of a Finite Element Program Using a Distributed Object Model
Author:Larsson, Rikard
Supervisors: PhD Ola Dahlblom and M.Sc. Jonas Lindemann, Div. of Structural Mechanics.
106 pages.First published February, 2000.


Report TVSM-5094  (pdf 0.47 MB)
Title:Takkonstruktionen på Glimmingehus. En virtuell bildberättelse
Author:Thelin, Carl
Supervisors: Lic. Karl-Gunnar Olsson and Lic. Jonas Lindemann, Div. of Structural Mechanics; and Mats Edström, Dept. of Architectural Conservation and Restoration.
21 pages + CD.First published December, 2000.


Report TVSM-5093 (pdf 3.3 MB)
Title:Kompositmaterials hygro-mekaniska egenskaper
Author:Andersson, Björn
Supervisors: Senior Lecturer Per Johan Gustafsson and M.Sc. Kristian Stålne, Div. of Structural Mechanics.
89 pages.First published September, 1999.


Report TVSM-5092  (pdf not available)
Title:Olinjär analys av en vindbelastad reklamskylt
Author:Svensson, Håkan
Supervisors: PhD Per-Erik Austrell, Div. of Structural Mechanics; and M.Sc. Carl Jonsson, Skanska Teknik AB.
69 pages.First published June, 1999.


Report TVSM-5091  (pdf not available)
Title:Missilverkan mot betongkonstruktion
Authors: Thunell, Björn och Brommesson, Magnus
Supervisors: Deputy Professor Göran Sandberg, Div. of Structural Mechanics; and Jan-Anders Larsson, Scanscot Technology AB.
69 pages.First published May, 1999.


Report TVSM-5090  (pdf not available)
Title:Vindsimulering och FE-modellering av tornkonstruktion
Authors:Johansson, Magnus och Ivarsson, Niclas
Supervisors: Deputy Professor Göran Sandberg, Div. of Structural Mechanics; and M.Sc. Roberto Caprile, Telia Mobile AB.
69 pages.First published April, 1999.


Report TVSM-5089  (pdf not available)
Title:Finit elementanalys av gummielement i fenderkonstruktion
Authors:Dobszai, Peter och Jönsson, Martin
Supervisors: PhD Per-Erik Austrell, Div. of Structural Mechanics; and Lars Jönsson, Svedala-Trellex AB.
105 pages.First published January, 1999.


Report TVSM-5088  (pdf not available)
Title:FE-simuleringar och experimentella försök på kartongförpackningar
Authors:Wågsäter, Tommy och Palenryd, Andreas
Supervisors: Deputy Professor Göran Sandberg and Senior Lecturer Per Johan Gustafsson, Div. of Structural Mechanics; and PhD Johan Tryding, Stora Paperboard AB, Karlstad.
110 pages.First published October, 1998.


Report TVSM-5087 (pdf 2.8 MB)
Title:Structural Analysis of the Roof Structure in the Reformed Church
Authors:Dike, Petra and MacDonald Malmberg, Sara
Supervisors: Lic. Karl-Gunnar Olsson, Div. of Structural Mechanics; and Svend Jakobsen, Eduard Troelsgård rådg. ingeniorer, Denmark
82 pages.First published December, 1998.


Report TVSM-5086  (pdf not available)
Title:Visualisering av deformations- och brottförlopp i nätverksmaterial
Author:Olsson, Pierre
Supervisors: PhD Per Johan Gustafsson, Lic. Susanne Heyden and M.Sc. Jonas Lindemann, Div. of Structural Mechanics; and M.Sc. Anders Follin, SGI, Gothenburg.
89 pages.First published June, 1999.


Report TVSM-5085  (pdf not available)
Title:Viscoelastic Material Models for Finite Element Analysis of Rubber Components
Author:Eriksson, Krister
Supervisor: PhD Per-Erik Austrell, Div. of Structural Mechanics.
72 pages.First published March, 1998.


Report TVSM-5084  (pdf not available)
Title:Olinjär krypning hos papper - Modellering och provning
Author:Krusvar, Damir
Supervisors: PhD Per Johan Gustafsson, Div. of Structural Mechanics; and Tomas Nordstrand, SCA Research AB.
57 pages.First published June, 1997.


Report TVSM-5083  (pdf not available)
Title:Jordbävningslast på vattencistern
Author:Davidsson, Peter
Supervisor: Deputy Professor Göran Sandberg, Div. of Structural Mechanics.
67 pages.First published August, 1998.


Report TVSM-5082  (pdf not available)
Title:Bropylon utsatt för fartygskollision. Speciell hänsyn till grundläggning
Authors:Svensson, Anders och Edberg, Martin
Supervisors: PhD Ole Hededal, COWI konsult, Lyngby, Denmark; Deputy Professor Göran Sandberg and M.Sc. Per-Anders Hansson, Div. of Structural Mechanics.
79 pages.First published December, 1998.


Report TVSM-5081  (pdf not available)
Title:Jordbävningsanalys
Authors:Bengtsson, Jesper och Anderson, Patrick
Supervisors: Deputy Professor Göran Sandberg, Div. of Structural Mechanics; and M.Sc. Carl Jonsson, Skanska Teknik AB.
91 pages.First published March, 1998.


Report TVSM-5080  (pdf not available)
Title:Fartygskollision med bropelare
Authors:Nyberg, Magnus och Wirje, Anders
Supervisors: PhD Ole Hededal, COWI konsult, Lyngby, Denmark; Deputy Professor Göran Sandberg and M.Sc. Per-Anders Hansson, Div. of Structural Mechanics.
92 pages.First published August, 1998.


Report TVSM-5079  (pdf not available)
Title:A Dynamic Analysis of a Washing Machine
Author:Johansson, Mattias
Supervisors: PhD Per-Erik Austrell, Div. of Structural Mechanics; Anders Lindqvist and Göran Uhlin, Electrolux-Wascator.
120 pages.First published February, 1999.


Report TVSM-5078  (pdf not available)
Title:Fatigue and Fracture of Elastomers
Author:Nilsson, Jörgen
Supervisors: PhD Per-Erik Austrell, Div. of Structural Mechanics; and Christer Holst, Trelleborg Corp. Research.
68 pages.First published April, 1998.


Report TVSM-5077  (pdf not available)
Title: Utvärdering av MSC/NASTRAN för Windows
Author: Berlin, Fredrik
Supervisors: M.Sc. Karl-Gunnar Olsson and Deputy Professor Göran Sandberg, Div. of Structural Mechanics.
74 pages.First published February, 1998.


Report TVSM-5076  (pdf not available)
Title:Lösningsstrategier för kopplade struktur-fluidproblem
Author: Hansson, Mats
Supervisors: Deputy Professor Göran Sandberg and M.Sc. Mats Gustavsson, Div. of Structural Mechanics.
65 pages.First published September, 1997.


Report TVSM-5075  (pdf not available)
Title:Finite Element Modelling and Testing of Crack Propagation in Package Seals
Author: Persson, Björn
Supervisors: PhD Per Johan Gustafsson and Lic. Stefan Holmberg, Div. of Structural Mechanics; and Håkan Olsson, Tetra Pak Research & Development.
57 pages.First published June, 1997.


Report TVSM-5074  (pdf not available)
Title:Endimensionell FE-modellering av vatten- och värmeflöde i fjärrvärmenät
Author: Jönsson, Henrik
Supervisors: M.Sc. Karl-Gunnar Olsson, Div. of Structural Mechanics; and M.Sc. Pål Hansson. Bodab Datakonsulter, Lomma.
65 pages.First published May, 1997.


Report TVSM-5073  (pdf not available)
Title:Konstruktionsdesign av möbler med FEM
Author: Ekström, Rikard
Supervisors: Professor Carl-Johan Johansson, SP Technical Research Institute of Sweden; and Professor Hans Petersson, Div. of Structural Mechanics.
56 pages.First published April, 1997.


Report TVSM-5072  (pdf not available)
Title:Kyrkspirorna i Spjutstorp, Östra Tommarp och Södra Mellby. En strukturdynamisk analys
Authors: Jonsson, Lars, Lennartz, Henrik och Persson, Joakim
Supervisor: M.Sc. Karl-Gunnar Olsson, Div. of Structural Mechanics.
142 pages.First published March, 1997.


Report TVSM-5071  (pdf not available)
Title:Snedvinkliga plattrambroar. En jämförelse mellan två- och tredimensionella analyser
Authors: Lind, Anna och Johansson, Staffan
Supervisors: Tore Nilsson and Johan Kölfors, Scanscot Technology AB; and Senior Lecturer Göran Sandberg, Div. of Structural Mechanics.
124 pages.First published December, 1996.


Report TVSM-5070  (pdf not available)
Title:Reduction of Structural Dynamic Analysis Results for Sizing
Authors: Henriksson, Marcus och Rosén, Håkan
Supervisors: Thomas Abrahamsson and Sven-Gunnar Eriksson, Technical Area of Loads, Saab Aircraft AB.
131 pages.First published October, 1996.


Report TVSM-5069  (pdf not available)
Title:Hyper-Elastic Constants Obtained from a Modified Hardness Test
Author: Ali, Aylin
Supervisor: M.Sc. Per-Erik Austrell, Div. of Structural Mechanics.
38 pages.First published September, 1996.


Report TVSM-5068  (pdf not available)
Title:Dynamisk respons i räl till följd av hjulplattor
Author: Stigsson, Martin
Supervisor: Senior Lecturer Göran Sandberg, Div. of Structural Mechanics.
88 pages.First published August, 1996.


Report TVSM-5067  (pdf not available)
Title:Finite Element Modelling and Testing of Rubber Pipe Seals
Author: Pilcher, Martin
Supervisors: M.Sc. Per-Erik Austrell, Div. of Structural Mechanics; and Åke Burman, Dept. of Machine Design.
60 pages.First published October, 1996.


Report TVSM-5066  (pdf not available)
Title:Jämförande beräkningar av nedböjningar hos trätakstolar med spikplåtsförband
Authors: Olsson, Anders och Rosenqvist, Fredrik
Supervisor: Karl-Gunnar Olsson, Div. of Structural Mechanics.
96 pages.First published July, 1996.


Report TVSM-5065  (pdf not available)
Title:Takkonstruktionen på Glimmingehus. En historisk och strukturmekanisk analys
Authors: Ahlquist, Jesper och Lassen, Ingrid
Supervisors: Mats Edström, Dept. of Architectural Conservation and Restoration and Karl-Gunnar Olsson, Div. of Structural Mechanics.
123 pages.First published July, 1996.


Report TVSM-5064  (pdf not available)
Title:Skattning av pappers styvhet ur vågutbredningshastighet genom
dynamisk analys av nätverk

Author: Gustafsson, Robin
Supervisors: PhD Per Johan Gustafsson and Senior Lecturer Göran Sandberg, Div. of Structural Mechanics.
120 pages.First published February, 1996.


Report TVSM-5063  (pdf not available)
Title:Design av vibrationsdämpare genom finit element-simulering
Authors: Lönnqvist, Kristian och Thelin, Anders
Supervisors: M.Sc. Per-Erik Austrell, Div. of Structural Mechanics; and Rune Bengtsson, Trelleborg Novibra.
77 pages.First published July, 1995.


Report TVSM-5062  (pdf not available)
Title:MTRMARK Ett datorprogram för beräkning av moment och tvärkraft i rörledning i mark
Author: Eiríksson, Elis B.
Supervisors: PhD Ola Dahlblom and PhD Per Johan Gustafsson, Div. of Structural Mechanics.
77 pages. First published May, 1995.


Report TVSM-5061  (pdf not available)
Title:Deformationer i friktionsjord. Konstitutiva modeller och bäddmodulbestämning
Author: Olsson, Jan
Supervisors: PhD Håkan Carlsson, Div. of Structural Mechanics; and Tore Nilsson, Scanscot Technology AB.
70 pages.First published February, 1995.


Report TVSM-5060  (pdf not available)
Title:Finite Element Formulation for Shells and Thin-Walled Beams. Linear and geometric non-linear analysis
Author: Öhrström, Ola
Supervisors: M.Sc. Per-Erik Austrell and Professor Hans Petersson, Div. of Structural Mechanics.
126 pages.First published March, 1995.


Report TVSM-5059  (pdf not available)
Title:Linjärelastisk brottmekanisk analys av träbalkar med finit elementmetod
Author: Gullander, Johan
Supervisor: Professor Hans Petersson, Div. of Structural Mechanics.
42 pages.First published May, 1995.


Report TVSM-5058  (pdf not available)
Title:Vibrationer i lätta bjälklag - En modellstudie
Authors: Kjellman, Per och Knutsson, Magnus
Supervisors: PhD Göran Sandberg, Div. of Structural Mechanics and PhD Per Hammer, Div. of Engineering Acoustics.
132 pages.First published January, 1995.


Report TVSM-5057  (pdf not available)
Title:Mechanical Properties of Wood at Microstructural Level
Author: Stefansson, Fridberg
Supervisors: M.Sc. Kent Persson and Professor Hans Petersson and Bertil Enquist, Div. of Structural Mechanics.
85 pages. First published March, 1995.


Report TVSM-5056  (pdf not available)
Title:Växelverkan mellan struktur och fluid - Programmering för lösning och kopplade problem i CALFEM
Author: Jeansson, Sebastian
Supervisor: PhD Göran Sandberg, Div. of Structural Mechanics.
138 pages. First published November, 1994.


Report TVSM-7055  (pdf not available)
Title:Styvhetseffekter av vingmurar. En studie utförd med BRIGADE - Ett nytt dimensioneringssystem för broar
Authors: Myrefelt, Per-Henrik och Roswall, Martin
Supervisors: Jan-Anders Larsson, Scanscot Technology AB; and Lic. Håkan Carlsson, Div. of Structural Mechanics.
118 pages. First published May, 1994.


Report TVSM-5054  (pdf not available)
Title:Instabilitet hos lättbalkar i bågkonstruktioner; FEM-modellering och laboratorieförsök
Authors: Holmberg, Stefan och Serrano, Erik
Supervisors: Professor Hans Petersson and Bertil Enquist, Div. of Structural Mechanics.
78 pages. First published December, 1992.


Report TVSM-5053  (pdf not available)
Title:Programutveckling för OS/2 Presentation Manager
Author: Ormarsson, Sigurdur
Supervisor: PhD Ola Dahlblom, Div. of Structural Mechanics.
88 pages. First published May, 1992.


Report TVSM-5052  (pdf not available)
Title:Dynamic Response for Systems with Non-Proportional Damping
Author: Hagman, Gunnar
Supervisor: Lic. Håkan Carlsson, Div. of Structural Mechanics.
86 pages. First published May, 1992.


Report TVSM-5051  (pdf not available)
Title:En modell för torrformade cellulosafibermaterial
Author: Salomonsson, Anita
Supervisor: PhD Per Johan Gustafsson, Div. of Structural Mechanics.
60 pages.First published June, 1991.


Page Manager: Bo ZadigPublications published by the Div. of Structural Mechanics

TVSM-1000
Doctoral Theses

TVSM-3000
Licentiate Dissertations
and Research Reports

TVSM-4000 / THID-5000
Bachelor's Dissertations,
LTH School of Engineering

TVSM-5000
  Page 1 (present-2014)
  Page 2 (2014-2008)
  Page 3 (2008-2000)
  Page 4 (2000-1991)
  Page 5 (1991-1981)

TVSM-6000
Bachelor's Dissertations

TVSM-7000
Internal Reports

TVSM-9000
Educational Material