lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

TVSM-4000 / THID-5000

Bachelor’s Dissertations, LTH School of Engineering

Bachelor’s dissertations at LTH School of Engineering are published in one common series.
This list comprises the dissertations carried out at the Division of Structural Mechanics.Report TVSM-4009 (pdf 3.0 MB)
Title:
Klimatdeklaration ur ett konstruktörsperspektiv
Author: Rosenberg, Robin
 74 pages.  First published June 2022.

Report TVSM-4008 (pdf 6.1 MB)
Title:
Överslagsdimensionering av plattrambroar – Optimering av produktionskostnad och miljöpåverkan
Authors: Stenberg, Daniel och Johansson, Gabriel
 84 pages.  First published June 2020.

Report TVSM-4007 (pdf 7.76 MB)
Title:
Förtätning genom påbyggnad - Utredning med hänsyn till bärförmågeaspekter
Authors: Eborn, Christian och Andersson, Filip
 136 pages.  First published June 2019.

Report TVSM-4006 (pdf 35.9 MB)
Title:
Horisontell styvhet hos höga träkonstruktioner - Inverkan av placering och utformning av horisontalstabiliserande delar
Authors: Malmkvist, Oliver och Sjögren, Philip
 108 pages.  First published June 2019.

Report TVSM-4005 (pdf 2.0 MB)
Title:
Korslimmat trä - Optimering av tvärsnittsuppbyggnad
Authors: Kvist, Rebecka och Ingvarsson, Lukas
 99 pages.  First published June 2019.

Report TVSM-4004 (pdf 2.33 MB)
Title:
Regelverk för glas i bärande konstruktioner
Authors: Jacobsson, Hugo och Sjöberg, Marcus
 83 pages.  First published June 2019.

Report TVSM-4003 (pdf 2.7 MB)
Title:
Dimensionering av limträbalkar - Effekt av osymmetrisk snölast enligt EKS 10
Authors: Hultin, Adam och Bengtsson, Oscar
 154 pages.  First published February 2019.

Report TVSM-4002 (pdf 921.2 KB)
Title:
Dimensionering av limträpelare enligt Eurokod 5 - Inverkan av olika parametrar och beräkningsmetoder
Author: Nilsson, Emil 
 63 pages.  First published July 2018.

Report TVSM-4001 (pdf 20.8 MB)
Title:
Crosslam - Today's use and implementation of new wood species
Authors: Stolt, Axel and Reluskovski, Dejan 
 53 pages.  First published May 2018.

Report THID-5526 (pdf 2.18 MB)
Title: Bärförmåga för KL-trä med urtag - Provning och beräkningsmetoder
Author: Friberg, Axel
 43 pages.  First published 2017.

Report THID-  (pdf 2.72 MB)
Title: Överslagsdimensionering av fackverksbroar i stål för gång-och cykeltrafik
Authors: Rozwadowski, Dawid och Krysell, Magnus
 104 pages.  First published 2017.

Report THID-5472 (pdf 5.4 MB)
Title: Skivverkan i håldäcksbjälklag - Undersökning av skjuvhållfasthet i fogarna
Author: Herdmo, Victor
 131 pages.  First published 2016.

Victors arbete är nominerat till Wimanska priset.

Report THID-5424  (pdf 2.4 MB)
Title:
Påbyggnad av miljonprogrammets flervåningshus ur ett bärförmågeperspektiv
Authors: Friberg, Rickard och Karlin, Victor
 136 pages.  First published June, 2015.

Report THID-5418  (pdf 6.0 MB)
Title: Samverkansbjälklag av trä och betong - Infästning mellan två bjälklagselement
Authors: Lindstén, Erik och Öberg, Karl-Johan
 117 pages.  First published June, 2015.

Report THID-5384  (pdf 2.2 MB)
Title: Stomstabilisering av prefabricerade betonghus - Fördelning av vindlaster till stabiliserande väggar
Authors: Adolfsson, Linn och Carlsson, Lina
 132 pages.  First published June, 2014.

Report THID-5383  (pdf 6.4 MB)
Title: Stålförstärkning av limträbalkar för att öka hållfasthet och styvhet
Authors: Kjellkvist, Mateusz och Lindahl, Fredrik
 133 pages.  First published August, 2014.

Report THID-5377  (pdf 7.7 MB)
Title: Utdragskapacitet för bygel och stång ingjuten i håldäckskanal
Authors: Löfquist, Carl och Malm, Henrik
 106 pages.  First published June, 2014.

Report THID-5376  (pdf 4.9 MB)
Title:
Lunds domkyrkas takkonstruktion - Utformning och strukturmekanisk funktion
Author: Berneheim, Isak
 112 pages.  First published June, 2014.

Report THID-5338  (pdf 4.1 MB)
Title: Knutpunkt i prefabricerat flervåningshus med träregelstomme. Provning och analys av skruvförband mellan väggelement
Authors: Germundsson, Gustav och Henriksson, Robin
 127 pages.  First published September, 2013.

Report THID-5300  (pdf 4.4 MB)
Title:
Brandtätningar och brandcellsindelning - En fallstudie
Authors: Persson, Alexander och Österman, Christin
 73 pages.  First published May, 2013.

Report THID-5285  (pdf 1.4 MB)
Title:
Dimensionering av glasbalkar
Authors: Jaskiewicz, Lukasz och Nyström, Per
 50 pages.  First published June, 2012.

Report THID-5257  (pdf 3.7 MB)
Title:
Teknikhus i prefabricerad betong - Studie av väggelement utan bärankarsystem
Authors: Adrian, Anton och Malmgren, Jonas
100 pages. First published 2012.

Report THID-5224  (pdf 6.8 MB)
Title: Jämförelse mellan 2D- och 3D-programvaror för analys och dimensionering av byggnadsstommar
Authors: Mårtensson, Robin och Nilsson, Markus
109 pages. First published 2011.

Report THID-5200  (pdf 3.2 MB)
Title:
Dimensionering av bärverk i stål enligt Eurokod - En jämförelse med BKR på grundnivå
Authors: Öbrink, Alexander och Schlyter, Karl
118 pages. First published 2011.

 Report THID-5171  (pdf 13.5 MB)
Title:Självbärande fasadkonstruktion - Alternativ tilläggsisolering av miljonprogrammet
Authors: Tjörnestig, Fredrik och Tordeby, Erik
118 pages. First published 2010.

Report THID-5167  (pdf 11.0 MB)
Title:
Prefabricerat tak för flerbostadshus
Author: Rosvall, Andreas
59 pages.  First published 2010.
 

Page Manager: Bo ZadigPublications published by the Div. of Structural Mechanics

TVSM-1000
Doctoral Theses

TVSM-3000
Licentiate Dissertations
and Research Reports

TVSM-4000 / THID-5000
Bachelor's Dissertations,
LTH School of Engineering

TVSM-5000
Master's Dissertations

TVSM-6000
Bachelor's Dissertations

TVSM-7000
Internal Reports

TVSM-9000
Educational Material